www.drsankeva.com
ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

СНИМКИ

cert_small

КОНТАКТ
Тел.    066 / 800 140
Моб. 0889 / 436 613
Email: dr_sankeva@abv.bg

НАЧАЛО

Добре дошли в сайта на Д-р Марина Санкева

Кабинетът има сертификат за акредитация, рег. №100 ОКС Вид „С”/27.06.2003, издаден от ИА „БСА” гр. София. Сертификат за контрол №6251/23.12.2010 г.

Д-р Марина СанкеваД-р Марина Санкева е завършила висше медицинско образование в Медицинска Академия гр. София. Диплома №608145 от 21.11.1988 г.

Има призната специалност Кожни и венерически болести – диплома №41771/20.06.1993 г.

Има завършен основен двугодишен курс по ХОМЕОПАТИЯ – удостоверение от Медицински Университет – София, медицински факултет от 05.06.2004 год.

Д-р Санкева има и множество сертификати за правоспособност за извършване на редица дейности и манипулации в областта на естетичната дерматология и дерматовенерологията.

Квалификацията си поддържа и чрез редовно посещение на национални и международни конференции и конгреси по специалността.

Д-р Санкева има и сертификат за оценител на козметични продукти от Българска Национална Асоциация по парфюмерия и козметика и етерични масла, сертификат №608015576 от 22.04.2004 г.