www.drsankeva.com
ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

СНИМКИ

cert_small

КОНТАКТ
Тел.    066 / 800 140
Моб. 0889 / 436 613
Email: dr_sankeva@abv.bg

ПОЛЯРИЗИРАНА СВЕТЛИНАВ кабинета се работи с лампа Bioptron Pro на Zepter - медицински уред за излъчване на мека Пилер светлина, която представлява поляризирана, полихроматична, некохерентна светлина с ниска енергия.

Поляризираната светлина е некохерентна светлина с дължина на вълната 400-2000 nm. Тя не съдържа ултравиолетова светлина, затова кожата не се зачервява и не потъмнява след облъчване и не е вредна за очите. Обхваща само долната част от инфрачервения диапазон, благодарение на което се постига проникване в дълбочина до 2,5 см под кожата, като при терапия се достига до температура около 37°С, т.е. 1°С над нормалната телесна температура. За разлика от лазерната светлина, която има голяма енергия в малък диапазон /монохроматична/, Биоптрон – светлината обхваща голям диапазон /полихроматична/ и притежава малка енергия. Обратно на лазера, при нея вълните не се синхронизират във времето и пространството, светлината достига до проблемните зони с константен интензитет и може да се работи с малка енергия. При поляризираната светлина магнитните вълни трептят изключително в успоредни равнини. Поляризацията се получава чрез рефлексия с помощта на специално патентовано многопластово огледало. Степента на поляризация е 95%.

Облъчването с поляризирана светлина оказва сложно и многостранно въздействие върху организъма. Увеличава се енергийната активност на клетъчната мембрана. Активират се процесите на регенериране, покачва се абсорбцията на кислород в тъканите. С образуването на аденозинтрифосфат в митохондриите се повишава биоенергийния потенциал. Поляризираната светлина оказва непосредствено въздействие върху нервните окончания, проводимост и цялата нервна система, за това се получава намаляване на болкоусещането дори при дългогодишни хронични заболявания. Стимулира имунната защита – и клетъчната и хуморалната имунна система функционират чувствително по-добре. Светлината предизвиква промени на различни нива в организма:

1. Клетъчно ниво - повишаване на отрицателния заряд на магнитното поле в клетката, положителна промяна в активността на клетъчната мембрана, стимулиране на обмяната на веществата и процесите на регенерация.

2. Тъканно ниво – регенерация и възстановяване на тъканите като резултат от 1.

3. Организъм – подсилващо и общоукрепващо въздействие.


До момента не са регистрирани странични ефекти от терапия с Пилер светлина /с изключение на „свръхтерапия”/. Тъй като приложения вълнов спектър не се абсорбира от гените, не са регистрирани и по-отдалечени неблагоприятни ефекти като канцерогенност, мутагенност и тератогенност.

Терапията не се препоръчва при болни от рак, на носители на сърдечни стимулатори и на бременни жени, тъй като бебето става много активно.

Поляризираната светлина намира преди всичко приложение в дерматологията при болести като акне, херпеси, невродермити, абсцеси, белези, в козметиката – при загрубяла и раздразнена кожа, косопад, бръчки, целулит и в хирургията за трудно заздравяващи рани на краката, декубитуси, постоперативни и травматични рани, изгаряния. Има добър ефект и при хронични синузити и външни хемороиди. Намира приложение и в ревматологията и спортната медицина.